Ładowanie…

Czy mogę pobierać rentę socjalną od byłego małżonka?

Ważną decyzją przy planowaniu przejścia na emeryturę jest to, kiedy rozpocząć pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne. Czy należy zacząć pobierać świadczenia w pełnym wieku emerytalnym? (Zazwyczaj 67 lat.) A może należy odroczyć wypłatę świadczeń, aby otrzymać większą kwotę? Czy można pobierać świadczenia socjalne od swojego byłego? Jeśli są Państwo rozwiedzeni, to tak, Państwa decyzja będzie […]